Zmniejszamy Impakt Środowiskowy Budynków Efektywnie Zarządzając Urządzeniami Technicznymi poprzez Chmurę

Rozwiązania PropTech dla Budynków Komercyjnych i Przemysłowych

Connectorio zapewnia komfort energetyczny w budynku, efektywne zarządzanie i automatyzację systemów technicznych w czasie rzeczywistym, obniża ryzyka technologiczne i dostarcza cennych danych zarządczych właścicielom nieruchomości.

​Dbamy o komfort i środowisko naturalne

​​Tworzymy oprogramowanie do automatyki budynkowej - rozwiązanie PropTech dla ​nieruchomości komercyjnych i zakładów przemysłowych z uwzględnieniem potrzeb ludzi i ​wpływu na środowisko. PropTech jest połączeniem Technologii Informatycznych w służbie Branży Nieruchomości.

comfort and well-being

​Komfort


Zapewniamy komfort, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w budynku.
Osiągamy to dzięki lepszemu zarządzaniu systemami technicznymi na obiekcie i optymalizacji zużycia energii, która jest dopasowana do realnego zapotrzebowania.

EFEKT KOŃCOWY: zadowoleni i bardziej produktywni pracownicy. Wydajne zarządzanie energią, niższe rachunki za media i ograniczenie ryzyk technologicznych.
buildings environmental impact

​Ślad Energetyczny


Optymalizacja pracy tylko dwóch kluczowych systemów w budynku: HVAC i oświetlenia przekłada się na optymalizację 70% z całkowitego zużycia energii elektrycznej przez budynek.

Optymalne zarządzanie tymi dwoma systemami może przynieść już 30% redukcji zużycia energii, a nawet więcej dzięki inteligentnej automatyzacji.

Można osiągnąć jeszcze lepsze wyniki, włączając kolejne systemy budynkowe do ConnectorIO.

improve buildings sustainability

​Równowaga ​i Trwałość


To jest scenariusz win-win, wsyscy korzystają na takiej optymalizacji: użytkownicy budynku, właściciel i służby techniczne.

Pracownicy zyskują zwiększony komfort w miejscu pracy, zarządcy nieruchomości czerpią korzyści z obniżenia rachunków za media, a środowisko jest w rezultacie mniej zanieczyszczone.

Typy Budynków, które optymalizujemy

Wybierz typ nieruchomości i kliknij przycisk, aby sprawdzić jakie rozwiązania zapewniamy dla tego sektora.

​Komercyjne

​Budynki Biurowe, Hotele
​Dla: Property Managerów, Facility Managerów, ​Najemców


ConnectorIO commercial building solutions

​NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE

​Przemysłowe

​Zakłady Przemysłowe, Centra Logistyczne
​Dla: ​Kierowników Produkcji i Utrzymania Ruchu


ConnectorIO industrial building solutions

​NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWE

​Z jakimi wyzwaniami się mierzysz?

Opowiedz nam o swoim projekcie, a pomożemy Ci osiągnąć ​cele Twojej firmy. Zaplanuj rozmowę telefoniczną albo sprawdź niektóre ​zastosowania rozwiązań ConnectorIO.

​Smart ​Metering


​Jeśli coś można zmierzyć, można tym zarządzać!

Umożliwiamy zbieranie danych z mierników wody i gazu, dzięki czemu można określić dokładne zużycie dla każdego budynku, piętra, czy określonej strefy.

​Utrzymanie Ruchu


​W zakładach przemysłowych bardzo istotną rolę odgrywa zapewnienie ciągłości pracy urządzeń.

Nasze rozwiązanie umożliwia monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i szybką reakcję w przypadku alarmu.​

​Raporty i KPI


ConnectorIO ​zbiera dane ze wszystkich systemu i agreguje je w jednym miejscu.

​Z tych danych generujemy raporty dla ​Zarządców Nieruchomości, działów ​Facilities Management i Najemców​.

​Np. jesteśmy w stanie określić emisyjność CO2​ budynku.

​Prognozy Zużycia


​Na podstawie danych historcznych możemy generować prognozy zużycia energii i mediów​.

Klienci na tej podstawie mogą optymalizować zużycie​​ energii i mediów, dzięki czemu generujemy oszczędności​.

​Jak to działa?

ConnectorIO jest rozwiązaniem ​programowym+sprzętowym​, które w łatwy sposób integruje się z istniejącymi w budynku systemami technicznymi bez konieczności inwestowania w nowoczesną infrastrukturę. ​​Jak to możliwe?
​Oto cały proces...

1

ConnectorIO logo w300

​​Integrujemy ​wszystkie urządzenia w jednym panelu


​Pojedynczy interfejs użytkownika umożliwia zarządzanie danymi ze wszystkich urządzeń oraz projektowanie automatyzacji i interakcji urządzeń.

​Systemy Elektryczne

​Oświetlenie

​Mierniki Gazu/Wody

​Systemy Grzewcze

​Wentylacja/Klimatyzacja

Możemy gromadzić dane i kontrolować systemy grzewcze, wentylację, klimatyzację, oświetlenie, wodomierze i gazomierze, dźwięk. >>> ​Urządzenia przewodowe oraz bezprzewodowe ​m.in. Smart IoT w chmurze.

2

​Łatwa automatyzacja ​systemów budynku


W budynkach komercyjnych nowy sprzęt musi mieć możliwość współistnienia ze ​sprzętem starszej generacji. ConnectorIO pozwala je łączyć równie łatwo, jak Plug & Play.

Urządzenia podłączone do oprogramowania ConnectorIO ​są automatycznie skanowane i ​system identyfikuje kanały wejścia/wyjścia i rozpoznaje ich funkcjonalności. Ten proces jest tak prosty jak Plug & Play.

3

​Zarządzanie ​w czasie rzeczywistym - generowanie raportów​.


Ujednolicenie urządzeń różnych producentów ​w jednym centrum sterowania​ pozwala nimi zarządzać, wizualizować dane i optymalizować.

Dzięki ConnectorIO możesz wizualizować zagregowane dane ze wszystkich podłączonych systemów i generować raporty z konserwacji, przewidywać opłaty za media i wpływ na środowisko (emisja CO2) budynku.

Najważniejsze Zalety Systemu ConnectorIO

​Efektywne ​Wykorzystanie Systemów


ConnectorIO pozwala gromadzić dane z różnych urządzeń przemysłowych, takich jak urządzenia wentylacyjne i grzewcze, panele elektryczne itp., Co pozwala skutecznie zarządzać tymi urządzeniami i zapewnić ich ciągłość działania.

Centralizacja Danych w Chmurze​ - 1-Interfejs


​Dane są scentralizowane w jednym interfejsir użytkownika, który w większości przypadków może zastąpić wiele różnych niekompatybilnych systemów zarządzania budynkiem BMS.

Łatwiej jest przeszkolić personel techniczny w ​obsłudze jednego systemu, niż​ wielu różnych.

​Zapewnienie Kompatybilności Urządzeń


Rozwiązanie ConnectorIO pozwala stworzyć pomost programowy między urządzeniami pochodzącymi od różnych producentów i korzystającymi z różnych przemysłowych standardów​ komunikacji.

​Nasz koncentrator ​systemów rozwiązuje wiele problemów związanych z niekompatybilnością i umożliwia łączenie nowego sprzętu ze ​starym.

​Łączność, ​Kontrolowanie
i Automatyzacja


Podłączone urządzenia różnych dostawców mogą komunikować się ze​ ​(dwukierunkowo), co pozwala na ich automatyzację i ​efektywne wykorzystanie ich zasobów.

​Użytkownicy mogą stosować zaawansowane reguły automatyzacji​.
​Dzięki temu infrastruktura techniczna budynku staje się systemem SMART ​/ IoT.

Inteligentna ​bramka łącząca sprzęt nowej i starej generacji w jednym interfejsie​. ​Zobacz jak to działa.

Oto przegląd możliwości systemu >>>

​ConnectorIO jest wysoce konfigurowalne. ​Skontaktuj się z nami i powiedz jakie masz wyzwania.

Jedno oprogramowanie, jeden interfejs, wiele urządzeń, wszystkie zunifikowane i współdziałające ze sobą.

Aktualności
​Dowiedz się więcej o konkretnych zastosowaniach

Uzyskaj więcej informacji na temat naszego rozwiązania​ i pobierz oficjalne dokumenty, które przedstawiają możliwe zastosowania systemu ConnectorIO ​i przypadki biznesowe, w których możesz ​go ​użyć.
Przejdź do sekcji Rozwiązania lub zadzwoń i przedstaw nam swoje potrzeby.

​Pozostańmy w Kontakcie


Utworzyliśmy ConnectorIO jako firmę pod koniec 2018 roku, ale nasze doświadczenie ​pochodzi z poprzednich lat i projektów automatyki budynkowej (2016-2018) oraz ponad 10 lat doświadczenia w branży IT. ​Śledź nasze aktualności w mediach społecznościowych, ​albo odwiedź stronę z materiałami Do Pobrania​.

ConnectorIO logo w600

Europeand Funds Smart Growth
Rzeczpospolita Polska
EU European Regional Development Fund

​Projekt Polskie Mosty Technologiczne jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji i internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie wdrożony w latach 2018-2023.