Porównanie BMS lokalny i w chmurze (na przykładzie ConnectorIO Cloud)

Tradycyjny - lokalny system zarządzania budynkiem (BMS) i ograniczenia architektury

Tradycyjne systemy BMS lub BAS mają swoje ograniczenia wynikające z zastosowanej architektury. Oto krótkie podsumowanie ograniczeń.

Element infrastruktury

Ograniczenia lokalnego systemu BMS

Połączenia
Punkt-do-Punktu

Wykonywany przy użyciu bramek sprzętowych + programowanie w sposób „statyczny”.

Bramki

Podstawowe bramki (zwykłe łączniki)

- $$$ drogie (setki euro),
- łączą tylko 2 standardy komunikacyjne,
- kompatybilność standardów trzeba zaprogramować przy użyciu specjalizowanych narzędzi deweloperskich udostępnionych przez dostawcę sprzętu + aktualizacji oprogramowania układu sterownika sprzętowego,
- bramki działają w sposób rozproszony,
- element pasywny, ograniczona komunikacja między bramkami.

Bramki z web-serwerwem

- $$$$ bardzo drogie - droższe niż podstawowe bramki,
- nadal wymaga wielu prac programistycznych, które muszą się odbyć poza bramką.

Aktualizacje BMS

Podczas wymiany pojedynczego urządzenia na nowszy model, bramka musi zostać ponownie skonfigurowana lub wymieniona w celu dopasowania do nowych parametrów sprzętowych.

Czas reakcji w przypadku danych wyjściowych

Uzależnione od parametrów technicznych dobranych elementów sprzętowych systemu (np. kontrolerów, bramek).
- najmniej responsywny element (sprzęt lub oprogramowanie układu - firmware) systemu staje się wąskim gardłem całego rozwiązania systemu BMS,
- działanie całego systemu musi zostać określone na etapie projektowania BMS i nie da się go łatwo zmienić w przypadku wymiany pojedynczych elementów systemu (należy uwzględnić ich wpływ na cały system),
- oprogramowanie układowe (firmware) musi zostać odpowiednio dobrany do konkretnego projektu.
- odczyty danych są priorytetowe w stosunku do dwukierunkowej komunikacji ("wyjście nad wejściem").

- Zobaczmy teraz, jak tradycyjne, lokalne rozwiązanie BMS wypada w porównaniu z BMS w chmurze na przykładzie ConnectorIO Cloud.

ConnectorIO Cloud BMS vs. Local BMS comparison table

Porównanie systemów

Lokalny BMS / BAS

Building Management / Automation System

connectorio logo h50

ConnectorIO Cloud lub instalacja lokalna

Protokoły komunikacyjne

Zamknięte - rozwiązanie dedykowane 1 lub 2 ściśle określonym standardom komunikacji.

Otwarte - niepowiązane z określonym protokołem komunikacyjnym
(bramka multiprotokołowa, zapewniająca kompatybilność z różnymi urządzeniami).

Ograniczony tylko ilością fizycznych interfejsów.
W przypadku niektórych standardów komunikacji możliwe jest automatyczne wykrywanie urządzeń (plug & play).

Strumienie danych (Wejścia/Wyjścia)

Ograniczone

Konfigurowalne, w razie potrzeby można wykorzystać wszystkie dostępne kanały.

Bramki podstawowe (łączniki systemowe)

- $$$ drogie (setki euro),
- łączą tylko 2 standardy komunikacyjne,
- kompatybilność standardów trzeba zaprogramować przy użyciu specjalizowanych narzędzi deweloperskich udostępnionych przez dostawcę sprzętu + aktualizacji oprogramowania układu sterownika sprzętowego
- bramki działają w sposób rozproszony
- element pasywny, ograniczona komunikacja między bramkami.

- zmiany w konfiguracji urządzenia końcowego są stosunkowo proste,
- nie jest konieczny bezpośredni, fizyczny dostęp do urządzenia w celu aktualizacji
- zmiany mogą być wprowadzane przez sieć

Bramki z serwerem www - webserver

- $$$$ droższe niż bramki podstawowe,
- wymagają dużych nakładów pracy programistycznej, która odbywa się poza bramką (na serwerze sieciowym)

- zmiany w konfiguracji urządzenia końcowego są stosunkowo proste,
- nie jest konieczny bezpośredni, fizyczny dostęp do urządzenia w celu aktualizacji
- zmiany mogą być wprowadzane przez sieć

Tryb pracy (lokalny/chmura)

Tylko lokalnie.
Połączenie z chmurą możliwe, ale ograniczone do funkcji zaprogramowanych w sterowniku sprzętowym i uzależnione od typu urządzenia.

Lokalny lub w chmurze (zdalny)
- w nieruchomości lub poza nią.

Możliwości aplikacji w chmurze

Ograniczona, nie modularna:
- ogranicza się do kompatybilności modelu urządzenia i aktualizacji oprogramowania układowego.
- zwykle dostępni są tylko dostawcy z głównego nurtu lub systemy chmurowe dostawców.

Nie ma ograniczeń, modularna (elastyczna) architektura:

- współpracuje z rozmaitymi głównymi oraz z nietypowymi dostawcami usług w chmurze.

Aktualizacje systemu

Kosztowne i skomplikowane

- wymaga przeprogramowania oprogramowania znajdującego się w układzie sterownika sprzętowego lub modernizacji sprzętu i interwencji wielu podwykonawców (integratorów, operatorów BMS) na miejscu - w nieruchomości.

Stosunkowo łatwo, bez potrzeby fizycznej interwencji w lokalu.

Aktualizację można wykonać zdalnie.

Kompetencje operatora systemu

Potrzebni są wysoko wykwalifikowani specjaliści.

Wymaga podstawowych kompetencji w zakresie obsługi aplikacji komputerowych.

Backup - przechowywanie danych

Dane są zwykle przechowywane w bazie danych SQL znajdującej się na fizycznym urządzeniu rejestrującym, które jest zainstalowane w nieruchomości.

Dane mogą być przechowywane lokalnie lub w chmurze.

Danych przechowywanych w chmurze nie dotyczą rygorystyczne ograniczenia zapisu na nośniku lokalnym (m.in. z uwagi na żywotność nośnika).

Zakres przechowywanych danych

Ograniczony
- zwykle ogranicza się do „dziennika trendów” dostępnego z poziomu rejestru sterownika sprzętowego i zapisu tego dziennika w bazie danych SQL

Bez ograniczeń, można go wielokrotnie definiować i łatwo go przeprogramować.

Czas przechowywania danych (zanim dane zostaną nadpisane)

5-60 minut, 1-dzień, 1-tydzień, 1-miesiąc
- ograniczona pojemnością lokalnego nośnika danych BMS,
- dane podlegają uśrednianiu,
- wartości skrajne mogą podlegać tzw. „rozmyciu”,
- w przypadku wymiany sprzętu, konieczna jest równoczesna wymiana nośnika danych.

Zależy tylko od częstotliwości próbkowania danych według urządzenia i pojemności pamięci.

- w przypadku przechowywania w chmurze mogą to być milisekundy i nawet miesiące / lata zachowanej historii danych.

question

Jaka są Twoje doświadczenia?

Mamy nadzieję, że to porównanie usystematyzowało Twoją wiedzę w zakresie podstawowych różnic pomiędzy systemami BMS w chmurze i tradycyjnymi, lokalnymi instalacjami.

Prosimy - podziel się z nami swoimi uwagami i doświadczeniem z implementacji systemów BMS w komentarzach pod wpisem.

Na tej podstawie będziemy aktualizowali nasze porównanie.

Dziękujemy!

Więcej wpisów na blogu:

Info

Technologie są celebrytami. Podstawowa różnica polega na tym, że mało kto chce

System

Interfejs Użytkownika ConnectorIOPrezentacja wideoOto link do prezentacji jednej z wersji interfejsu użytkownika

Technologia

ATradycyjny sposób integracji urządzeń z BMS Urządzenie jest zintegrowane z systemem BMS za

Technologia

Tradycyjne systemy BMS/SCADA a Proptech i ChmuraSystemy typu BMS, SCADA to tradycyjne

News

Miło nam poinformować, że firma ConnectorIO została Brązowym Partnerem konferencji Projekt BMS.Konferencja

Dodaj komentarz