Usługi: Automatyka Budynkowa

ConnectorIO logo w600

Profil działalności i nasze usługi

Connectorio Sp. z o.o. powstała z myślą o zwiększaniu efektywności energetycznej budynków komercyjnych i przemysłowych dzięki technologiom informatycznym. Naszą podstawową specjalizacją jest zapewnienie łączności systemów i urządzeń różnych producentów oraz rozwój oprogramowania przeznaczonego dla automatyki budynkowej.

Podstawowym produktem, który rozwijamy jest platforma ConnectorIO Cloud, która jest uniwersalną szyną komunikacyjno-analityczną łączącą urządzenia techniczne w budynku i zapewniająca sterowanie nimi oraz automatyzację.

Zakres działalności

ConnectorIO Zakres działaności i oferowane usługi

ConnectorIO - Zakres działalności firmy.

Oferujemy usługi z zakresu

Integracja urządzeń i systemów budynkowych


 • Zapewnienie łączności przewodowej i/lub radiowej z urządzeniami budynkowymi takimi, jak:
  - centrale HVAC, systemy pomiaru zużycia energii elektrycznej i mediów (woda, gaz), systemy oświetlenia DALI, Signify; urządzenia Internetu Rzeczy, Smart Office

Analityka danych, sterowanie, automatyzacja pracy urządzeń

 • System Zarządzania Budynkiem
 • System Automatyki Budynku
 • Sterowanie i monitorowanie systemów budynkowych​
 • Wizualizacje i analityka danych systemów budynkowych w chmurze lub lokalnie
 • Zaawansowane raporty zużycia mediów i efektywności systemów

Personalizacja oprogramowania według potrzeb klienta

 • Integracje urządzeń nietypowych
 • Spersonalizowane raporty
 • Nietypowe wizualizacje IoT
 • Usługi BIM (cyfrowy model zarządzania budynkiem)
 • Integracje z aplikacjami
  i serwisami firm trzecich