Zmniejszamy Impakt Środowiskowy Budynków Efektywnie Zarządzając Urządzeniami Technicznymi poprzez Chmurę

Rozwiązania PropTech dla Budynków Komercyjnych i Przemysłowych

Connectorio zapewnia komfort energetyczny w budynku, efektywne zarządzanie i automatyzację systemów technicznych w czasie rzeczywistym, obniża ryzyka technologiczne i dostarcza cennych danych zarządczych właścicielom nieruchomości.

​Dbamy o komfort i środowisko naturalne

​​Tworzymy oprogramowanie do automatyki budynkowej - rozwiązanie PropTech dla ​nieruchomości komercyjnych i zakładów przemysłowych z uwzględnieniem potrzeb ludzi i ​wpływu na środowisko. PropTech jest połączeniem Technologii Informatycznych w służbie Branży Nieruchomości.

comfort and well-being

​Komfort


Zapewniamy komfort, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w budynku.
Osiągamy to dzięki lepszemu zarządzaniu systemami technicznymi na obiekcie i optymalizacji zużycia energii, która jest dopasowana do realnego zapotrzebowania.

EFEKT KOŃCOWY: zadowoleni i bardziej produktywni pracownicy. Wydajne zarządzanie energią, niższe rachunki za media i ograniczenie ryzyk technologicznych.
buildings environmental impact

Ślad Węglowy


Optymalizacja pracy tylko dwóch kluczowych systemów w budynku: HVAC i oświetlenia przekłada się na optymalizację 70% z całkowitego zużycia energii elektrycznej przez budynek.

Optymalne zarządzanie tymi dwoma systemami może przynieść już 30% redukcji zużycia energii, a nawet więcej dzięki inteligentnej automatyzacji.

Można osiągnąć jeszcze lepsze wyniki, włączając kolejne systemy budynkowe do ConnectorIO.

improve buildings sustainability

​Równowaga ​i Trwałość


To jest scenariusz win-win, wsyscy korzystają na takiej optymalizacji: użytkownicy budynku, właściciel i służby techniczne.

Pracownicy zyskują zwiększony komfort w miejscu pracy, zarządcy nieruchomości czerpią korzyści z obniżenia rachunków za media, a środowisko jest w rezultacie mniej zanieczyszczone.

Typy Budynków, które optymalizujemy

Wybierz typ nieruchomości i kliknij przycisk, aby sprawdzić jakie rozwiązania zapewniamy dla tego sektora.

Komercyjne

Budynki Biurowe, Hotele
Dla: Property Managerów, Facility Managerów, Najemców


porównanie tradycyjny bms w chmurze

BMS Tradycyjny czy w Chmurze?

Pobierz Porówanie

NOWOŚĆ!!!

Wypożyczamy nasz przenośny zestaw sprzętowy, dzięki któremu usprawnisz wybrany system budynku


ConnectorIO demo set 2019 medium

Demo-Zestaw 2019

Zamów Demozestaw

​Przemysłowe

Zakłady Przemysłowe, Logistyka
Dla: Kierowników Produkcji
i Utrzymania Ruchu


ConnectorIO rozwiązania przemysł 2019

Rozwiązania Przemysł 2019

Pobierz broszurę

​Z jakimi wyzwaniami się mierzysz?

Opowiedz nam o swoim projekcie, a pomożemy Ci osiągnąć ​cele Twojej firmy. Zaplanuj rozmowę telefoniczną albo sprawdź niektóre ​zastosowania rozwiązań ConnectorIO.

​Smart ​Metering


​Jeśli coś można zmierzyć, można tym zarządzać!

Umożliwiamy zbieranie danych z mierników wody i gazu, dzięki czemu można określić dokładne zużycie dla każdego budynku, piętra, czy określonej strefy.

​Utrzymanie Ruchu


​W zakładach przemysłowych bardzo istotną rolę odgrywa zapewnienie ciągłości pracy urządzeń.

Nasze rozwiązanie umożliwia monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i szybką reakcję w przypadku alarmu.​

​Raporty i KPI


ConnectorIO ​zbiera dane ze wszystkich systemu i agreguje je w jednym miejscu.

​Z tych danych generujemy raporty dla ​Zarządców Nieruchomości, działów ​Facilities Management i Najemców​.

​Np. jesteśmy w stanie określić emisyjność CO2​ budynku.

​Prognozy Zużycia


​Na podstawie danych historcznych możemy generować prognozy zużycia energii i mediów​.

Klienci na tej podstawie mogą optymalizować zużycie​​ energii i mediów, dzięki czemu generujemy oszczędności​.

​Jak to działa?

ConnectorIO jest rozwiązaniem ​programowym+sprzętowym​, które w łatwy sposób integruje się z istniejącymi w budynku systemami technicznymi bez konieczności inwestowania w nowoczesną infrastrukturę. ​​Jak to możliwe?
​Oto cały proces...

1

ConnectorIO logo w300

​​Integrujemy ​wszystkie urządzenia w jednym panelu


​Pojedynczy interfejs użytkownika umożliwia zarządzanie danymi ze wszystkich urządzeń oraz projektowanie automatyzacji i interakcji urządzeń.

​Systemy Elektryczne

​Oświetlenie

​Mierniki Gazu/Wody

​Systemy Grzewcze

​Wentylacja/Klimatyzacja

Możemy gromadzić dane i kontrolować systemy grzewcze, wentylację, klimatyzację, oświetlenie, wodomierze i gazomierze, dźwięk. >>> ​Urządzenia przewodowe oraz bezprzewodowe ​m.in. Smart IoT w chmurze.

2

​Łatwa automatyzacja ​systemów budynku


W budynkach komercyjnych nowy sprzęt musi mieć możliwość współistnienia ze ​sprzętem starszej generacji. ConnectorIO pozwala je łączyć równie łatwo, jak Plug & Play.

Nasze Integracje - Jedna platforma wiele systemów

oms logo connectorio integration
knx logo connectorio integration
modbus logo connectorio integration
bacnet logo connectorio integration
wago logo connectorio integration
siemens logo connectorio integration
swegon logo connectorio integration
dali logo connectorio integration
bluetooth logo connectorio integration
zigbee logo connectorio integration
zwave logo connectorio integration

® Znaki zarejestrowane - wszystkie wymienione marki i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do odpowiadających im właścicieli.


Urządzenia podłączone do oprogramowania ConnectorIO ​są automatycznie skanowane i ​system identyfikuje kanały wejścia/wyjścia i rozpoznaje ich funkcjonalności. Ten proces jest tak prosty jak Plug & Play.

3

​Zarządzanie ​w czasie rzeczywistym - generowanie raportów​.


Ujednolicenie urządzeń różnych producentów ​w jednym centrum sterowania​ pozwala nimi zarządzać, wizualizować dane i optymalizować.

Dzięki ConnectorIO możesz wizualizować zagregowane dane ze wszystkich podłączonych systemów i generować raporty z konserwacji, przewidywać opłaty za media i wpływ na środowisko (emisja CO2) budynku.

Najważniejsze Zalety Systemu ConnectorIO

​Efektywne ​Wykorzystanie Systemów


ConnectorIO pozwala gromadzić dane z różnych urządzeń przemysłowych, takich jak urządzenia wentylacyjne i grzewcze, panele elektryczne itp., Co pozwala skutecznie zarządzać tymi urządzeniami i zapewnić ich ciągłość działania.

Centralizacja Danych w Chmurze​ - 1-Interfejs


​Dane są scentralizowane w jednym interfejsir użytkownika, który w większości przypadków może zastąpić wiele różnych niekompatybilnych systemów zarządzania budynkiem BMS.

Łatwiej jest przeszkolić personel techniczny w ​obsłudze jednego systemu, niż​ wielu różnych.

​Zapewnienie Kompatybilności Urządzeń


Rozwiązanie ConnectorIO pozwala stworzyć pomost programowy między urządzeniami pochodzącymi od różnych producentów i korzystającymi z różnych przemysłowych standardów​ komunikacji.

​Nasz koncentrator ​systemów rozwiązuje wiele problemów związanych z niekompatybilnością i umożliwia łączenie nowego sprzętu ze ​starym.

​Łączność, ​Kontrolowanie
i Automatyzacja


Podłączone urządzenia różnych dostawców mogą komunikować się ze​ ​(dwukierunkowo), co pozwala na ich automatyzację i ​efektywne wykorzystanie ich zasobów.

​Użytkownicy mogą stosować zaawansowane reguły automatyzacji​.
​Dzięki temu infrastruktura techniczna budynku staje się systemem SMART ​/ IoT.

Inteligentna ​bramka łącząca sprzęt nowej i starej generacji w jednym interfejsie​. ​Zobacz jak to działa.

Oto przegląd możliwości systemu >>>

​ConnectorIO jest wysoce konfigurowalne. ​Skontaktuj się z nami i powiedz jakie masz wyzwania.

Jedno oprogramowanie, jeden interfejs, wiele urządzeń, wszystkie zunifikowane i współdziałające ze sobą.

Aktualności

​Dowiedz się więcej o konkretnych zastosowaniach

Uzyskaj więcej informacji na temat naszego rozwiązania​ i pobierz oficjalne dokumenty, które przedstawiają możliwe zastosowania systemu ConnectorIO ​i przypadki biznesowe, w których możesz ​go ​użyć.
Przejdź do sekcji Rozwiązania lub zadzwoń i przedstaw nam swoje potrzeby.

​Pozostańmy w Kontakcie


Utworzyliśmy ConnectorIO jako firmę pod koniec 2018 roku, ale nasze doświadczenie ​pochodzi z poprzednich lat i projektów automatyki budynkowej (2016-2018) oraz ponad 10 lat doświadczenia w branży IT. ​Śledź nasze aktualności w mediach społecznościowych, ​albo odwiedź stronę z materiałami Do Pobrania​.

ConnectorIO logo w600

Europeand Funds Smart Growth
Rzeczpospolita Polska
EU European Regional Development Fund

​Projekt Polskie Mosty Technologiczne jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji i internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie wdrożony w latach 2018-2023.