Technologia Lepszych Decyzji

Inteligentne decyzje przyspieszane dzięki rzeczywistym, natychmiastowym i dokładnym danym.

Technologia Lepszych Decyzji

Monitorowanie użycia energii

Jedno z klasycznych powiedzeń w zarządzaniu głosi – “jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tego ulepszyć”. Zużycia mediów to szeroki temat, jednak mamy to szczęście, że rynek oferuje szerokie spektrum różnorodnych narzędzi pomiarowych.

Przemysł 4.0

Temat Przemysłu 4.0 obejmuje wiele obszarów o charakterze przekrojowym. Jedną z głównych osi jest postęp technologiczny w rozwoju systemów cyberfizycznych.

Rejestrator danych

Czy wiesz, co robią Twoje maszyny i sprzęt, gdy śpisz? Przeglądając zarejestrowane dane, znajdziesz odpowiedzi na pytania, co się działo, gdy nikt nie patrzył.

ConnectorIO® SDK

Zestaw narzędzi programistycznych ConnectorIO® SDK zapewnia najwyższej klasy rozwiązania w zakresie łączności do zastosowań przemysłowych. ConnectorIO® SDK jest zbudowany na bazie projektu Apache PLC4X.

ConnectorIO® Agent

Supercharge your operations with our Gateway Software. Seamlessly connect, monitor, and optimize your machinery and processes through a user-friendly interface.

ConnectorIO® Gateway

ConnectorIO® Gateway to rozwiązanie sprzętowy do uruchamiania naszego Agenta, czyli oprogramowanie które umożliwia na zdobycie danych i ich późniejszą analizę.

Apache PLC4X

Projekt Apache PLC4X to uniwersalna biblioteka, która umożliwia łączenie różnych sterowników przemysłowych w ramach jednego, ujednoliconego i spójnego interfejsu programistycznego. Apache PLC4X to szwajcarski scyzoryk do integracji przemysłowej angażującej różne urządzenia.

Projekt openHAB

Projekt openHAB jest dobrze znanym i powszechnie uznawanym rozwiązaniem automatyki domowej, oferującym różnorodne integracje. Ewolucja openHAB opiera się na wysiłkach społeczności ze wsparciem Fundacji openHAB, która obsługuje infrastrukturę i opiekuje się powiązanymi znakami towarowymi.

Oprogramowanie na zamówienie

Czy znalazłeś przypadek użycia, który obejmuje integrację sprzętu/oprogramowania działającą na granicy IT/OT? Z naszą wiedzą jesteśmy gotowi pomóc Ci wraz z naszym zestawem narzędzi i szerokim doświadczeniem w budowaniu oraz integrowaniu strumieni danych.

Drugi projekt dla Zylk, klienta z Hiszpanii

ConnectorIO kontynuuje współpracę z Zylk, ekspertem w dziedzinie open source z Hiszpanii.

Warsaw Industry Automatica 2024

Informujemy o naszym udziale w targach Warsaw Industry Automatica 2024.

ConnectorIO dołącza do openHAB Foundation

Z przyjemnością ogłaszamy, że wróciliśmy do grona członków korporacyjnych fundacji openHAB. Fundacja openHAB odgrywa wiodącą rolę w społeczności openHAB poprzez wsparcie infrastruktury projektowej.