Dokumentacja · przewodniki · wideo · prezentacje

materiały do pobrania


ConnectorIO - Inteligentna Szyna Komunikacyjna łącząca urządzenia przemysłowe i komercyjne

W ConnectorIO opracowujemy oprogramowanie, które wypełnia lukę między kompatybilnością urządzeń i systemów technicznych, które znajdują się w budynkach przemysłowych i komercyjnych.
Zapewnij łączność urządzeń różnych dostawców i wymianę danych w jednym, wspólnym systemie. Centralnie steruj ich działaniem i automatyzuj ich pracę.

Przewodniki wideo po ConnectorIO

Poniżej zamieszczamy wideo-przewodniki, które obrazują wybrane funkcjonalności oprogramowania ConnectorIO oraz przebieg procesu integracji i konfigurowania urządzeń w systemie.

Siemens S7 - łączność

Demo łączności ConnectorIO ze sterownikiem Siemens S7.
Przełączanie stanów urządzenia w panelu administracji urządzeniami ConnectorIO.

Siemens - obsługa w chmurze

Wideo przedstawia proces konfiguracji i obsługi zdarzeń na sterowniku firmy Siemens S7.

Tworzenie prostej wizualizacji

Tworzenie wizualizacji jest możliwe dzięki tzw. widgetom. Wideo pokazuje proces dodawania widgetów w celu zwizualizowania stanu urządzeń.

Integracje dostępne w ConnectorIO

oms logo connectorio integration
knx logo connectorio integration
modbus logo connectorio integration
bacnet logo connectorio integration
wago logo connectorio integration
siemens logo connectorio integration
swegon logo connectorio integration
dali logo connectorio integration
bluetooth logo connectorio integration
zigbee logo connectorio integration
zwave logo connectorio integration

® Znaki zarejestrowane - wszystkie wymienione marki i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do odpowiadających im właścicieli.


Prezentacje systemu - slajdy


Zastanawiasz się co oferuje nasze rozwiązanie w stosunku do tradycyjnych systemów BMS, czy SCADA?

Skontaktuj się z nami, a doradzimy w Twoim projekcie automatyki budynkowej lub przemysłowej i przedstawimy korzyści, które zapewni implementacja ConnectorIO w Twoim przedsiębiorstwie.

connectorio logo