Integracje przemysłowe z openHAB

ConnectorIO, dnia 30 sierpnia 2023

Integracje przemysłowe ConnectorIO dla openHAB

Geneza i historia

openHAB to projekt typu open source, który zapewnia wygodne środowisko do integracji różnych urządzeń. Środowisko to z powodzeniem obsługuje wiele typów urządzeń automatyki domowej, a także innych urządzeń peryferyjnych. Dzięki rozszerzalnej architekturze openHAB jest wykorzystywany przez społeczność open source również do łączenia się ze sterownikami przemysłowymi. Wersja openHAB 1.x oprócz MQTT i Modbus obsługiwała również sterowniki Wago, Siemens Logo i Fatek. Integracja BACnet/IP dla openHAB 1.x, która została wydana w 2016 roku, jest utrzymywana przez społeczność open source.

Modbus

Po dziś dzień wiele wdrożeń openHAB opiera się na protokole Modbus, który jest wspólnym mianownikiem dla bardzo wielu rozwiązań. W zależności od peryferiów i konkretnego przypadku użycia kontroler lub jego program musiały zostać zmodyfikowane tak, aby stany wejść i wyjść były dostępne, np.: za pośrednictwem protokołu Modbus TCP/IP. Ponieważ Modbus jako protokół ma swoje początki pod koniec lat 70. XX wieku, ma on również wady, które w tym miejscu pominiemy.

Obecnie wielu producentów zaczyna wypierać MQTT i OPC UA jako dodatkowe lub wręcz podstawowe metody integracji sterowników. Obydwa standardy starają się uprościć łączność z automatyką przemysłową. Niestety zawodzą. MQTT, ponieważ jest to przede wszystkim transport asynchroniczny na bazie TCP/IP, OPC UA ze względu na własną wagę i złożoność. Wreszcie stanowią one dodatkową warstwę, która działa ponad programem samego sterownika.

Fundacja Apache i Apache PLC4X

Dzięki temu, że Apache Software Foundation, a w szczególności osoby i firmy zaangażowane w tworzenie biblioteki Apache PLC4X, otrzymaliśmy lepsze narzędzie. Możemy wykorzystać zalety Apache PLC4X do integracji z szerszym spektrum sterowników bez angażowania Modbus. Biblioteka ta umożliwia komunikację z najpopularniejszymi sterownikami przy wykorzystaniu ich natywnych protokołów wykorzystujących wspólny interfejs programistyczny (API).

Źródła i integracje - ConnectorIO

Aby wesprzeć rozwój zarówno openHAB, jak i Apache PLC4X, publikujemy źródła stworzonych integracji na GitHubie connectorio-addons. Wierzymy, że nasze postępowanie jest zgodne z duchem open source. Zachowując otwartą licencję i dostęp do źródeł, umożliwiamy dalsze komercyjne wykorzystanie przez innych programistów i sukcesywny rozwój ekosystemu.

Początkowo obsługiwane integracje to: Siemens S7, Beckhoff ADS i BACnet/IP.

Zapraszamy do przetestowania tego rozwiązania

Jeśli chciałbyś połączyć sterowniki Apache PLC4X i openHAB, a nie masz umiejętności programistycznych niezbędnych do zbudowania kodu ze źródeł, zapraszamy do kontaktu. Opisz swój przypadek użycia i cel, abyśmy mogli przygotować kompilację pasującą do Twojego środowiska.

Our solutions work with openHAB