Protokoły komunikacyjne budynki przemysłowe i komercyjne

ConnectorIO, dnia 30 sierpnia 2023

Poniżej przedstawiono integracje, rozwiązania automatyzacji oraz protokoły komunikacyjne możliwe do integracji z oprogramowaniem opracowanym przez ConnectorIO. Z założenia rozwiązania ConnectorIO są otwarte na rozbudowę, modułowe, wieloprotokołowe i niezależne od konkretnego producenta sprzętu, dlatego lista integracji będzie sukcesywnie zwiększana.

Obsługiwane integracje

Oprogramowanie ConnectorIO® Agent może łączyć urządzenia zainstalowane i dostępne w sieci lokalnej. Agent może również obsługiwać asortyment, który jest niezgodny ze standardami. Przesłankami do rozbudowy i modyfikacji oprogramowania może być wiek sprzętu, a także fakt, że niektóre nowoczesne rozwiązania nie integrują się z osprzętem innych producentów.

Urządzenia lub instalacje dodane później można dołączyć do systemu poprzez ponowne uruchomienie fazy wykrywania (pierwsze uruchomienie). Po włączeniu urządzenia w Agencie możesz kontrolować jego funkcje, wizualizować jego stan oraz tworzyć reguły automatyzacji na podstawie interakcji ze wszystkimi pozostałymi elementami naszego systemu.

Systemy wymienione poniżej muszą być dostępne dla Agenta. Nie muszą być one połączone ze sobą fizycznie, aby móc korzystać z funkcji automatyzacji.

Rodzaje połączeń obsługiwanych przez agenta:

 • interfejsy sieciowe
 • komunikacja szeregowa
 • komunikacja radiowa/bezprzewodowa
 • magistrala CAN (CAN bus)

Lista standardów automatyki budynkowej

KNX

KNX to otwarty standard automatyki budynkowej. Jest to najpopularniejszy standard dla niskonapięciowych instalacji przewodowych stosowanych w nieruchomościach komercyjnych oraz domach. KNX opiera się na przewodzie dwużyłowym.

Istnieje możliwość integracji z KNX poprzez bramki KNX/IP. Chociaż możliwa jest integracja za pomocą interfejsów szeregowych, polecamy integrację na bazie IP, która jest mniej zawodna.

Typowe przypadki użycia:

 • “Inteligentne” instalacje elektryczne
 • Siłowniki, przekaźniki
 • Integracja z systemami grzewczymi

OMS

Otwarty System Mierników (ang. Open Metering System, OMS) to europejski standard bezprzewodowych liczników obejmujący: gaz, olej, wodę i energię elektryczną. Jest on szeroko stosowany do śledzenia kosztów ciepła (przez tzw. podzielniki ciepła).

Typowe przypadki użycia:

 • “inteligentne” liczniki energii elektrycznej
 • wodomierze
 • liczniki ciepła
 • podzielniki ciepła

ZigBee

ZigBee to protokół komunikacji bezprzewodowej. Jest on stosowany w wielu obszarach, jednak jego głównym celem są lekkie aplikacje automatyki około domowej. Czujniki oparte na ZigBee mają umiarkowaną żywotność baterii.

Można go używać do wielu celów:

 • inteligentne żarówki
 • termostaty
 • zawory
 • przekaźniki

Modbus

Modbus jest protokołem komunikacji szeregowej.

Jest to wspólny język integracji w całej branży. Opracowany pod koniec lat 70-tych – używany do dziś. Pomimo ewolucji nowych standardów, niekwestionowany lider w zakresie łączności.

Typowe przypadki użycia:

 • sterowniki, kontrolery procesów
 • zawory, siłowniki
 • mierniki i liczniki
 • sprzęt przemysłowy

Jeżeli nie jesteś pewien czy Twój osprzęt lub maszyna może być zintegrowana, sprawdź, czy jej producent oferuje adapter np. do Modbus RTU lub Modbus TCP. Jeśli tak, będziesz mógł ją zintegrować.

M-Bus / Wireless M-Bus

Działa w połączeniu z OMS.

Typowe przypadki użycia:

 • Pomiary i miernictwo

Z-Wave

Z-Wave to protokół komunikacji bezprzewodowej. Główną zaletą Z-Wave jest długi czas pracy baterii.

Typowe przypadki użycia:

 • Pomiary
 • Czujniki
 • zawory, siłowniki

Siemens S7

Sterowniki S7 to popularne sterowniki PLC stosowane w systemach automatyki. Można to zaobserwować także w automatyce budynkowej.

BACnet

BACnet to protokół komunikacyjny dla automatyki budynkowej i ich sieci. Jeden z najpopularniejszych protokołów w obszarze ogrzewania i wentylacji (HVAC), będący w ciągłym rozwoju od lat 90-tych.

ConnectorIO obsługuje integrację poprzez BACnet/IP oraz interfejs szeregowy w oparciu o BACnet/MSTP.

Typowe przypadki użycia:

 • Centrale wentylacyjne
 • Zawory, siłowniki
 • Kontrolery procesów
 • Systemy grzewcze

Bluetooth

Bluetooth to protokół komunikacji bezprzewodowej. Chociaż jest najbardziej popularny w przypadku inteligentnych gadżetów (zegarków, telefonów itp.), ma również zastosowanie w automatyce i sprzęcie gospodarstwa domowego. Jest on również stosowany do budowy czujników obecności, temperatury i klimatu.

DALI

Dali to popularny sposób cyfrowego sterowania oświetleniem. DALI wykorzystuje do komunikacji magistralę dwużyłową. Jest to wynalazek firmy Phillips z początku lat 90-tych, mimo swojego wieku nadal jest w użyciu. Dostępnych jest wiele wersji standardu. DALI 2 jest standardem międzynarodowym.