Artykuły

Poniższe strony zawierają treść z poprzedniej wersji naszej strony internetowej. Zostały one zachowane do celów informacyjnych, ponieważ wciąż prezentują wartościowe źródło wiedzy.

Jeżeli jesteś zainteresowany najbardziej aktualnymi informacjami, prosimy o zapoznanie się z ConnectorIO® Agent. Możesz również sprawdzić aktualną ofertę usług oraz oferowane produkty.

Możesz przeczytać całą historię o tym, jak to wszystko się zaczęło: integracje standardów przemysłowych dla openHAB od ConnectorIO.

Our solutions work with openHAB