Nasze produkty

ConnectorIO® rozwija modularne oprogramowania, które stanowią trzon naszych usług oraz produktów. Nasze dotychczasowe projekty obejmowały produkcję interfejsów sprzętowych dla systemów komputerowych oraz tworzenie kompletnych obrazów systemów operacyjnych.

Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie ConnectorIO® to najnowocześniejszy system pozyskiwania danych z automatyki budynkowej i przemysłowych.

Sprzęt

Oferta ConnectorIO® obejmuje kilka komponentów sprzętowych opracowanych w ramach wcześniejszych projektów.

Our solutions work with openHAB