Rozwiązania

Produkty i usługi ConnectorIO® są przydatne w różnych przypadkach. Naszą podstawową i fundamentalną ofertą jest pozyskiwanie, normalizacja i agregacja danych z systemów automatyki. Nie ma znaczenia, czy będziesz polegać na chmurze prywatnej, publicznej czy też naszej, dostarczymy Ci informacje, których potrzebujesz.

Poniżej możesz przejrzeć, jak nasze rozwiązania mogą pomóc w określonych sektorach biznesu.

Monitorowanie użycia energii

Jedno z klasycznych powiedzeń w zarządzaniu głosi – “jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tego ulepszyć”. Zużycia mediów to szeroki temat, jednak mamy to szczęście, że rynek oferuje szerokie spektrum różnorodnych narzędzi pomiarowych.

Przemysł 4.0

Temat Przemysłu 4.0 obejmuje wiele obszarów o charakterze przekrojowym. Jedną z głównych osi jest postęp technologiczny w rozwoju systemów cyberfizycznych.

Rejestrator danych

Czy wiesz, co robią Twoje maszyny i sprzęt, gdy śpisz? Przeglądając zarejestrowane dane, znajdziesz odpowiedzi na pytania, co się działo, gdy nikt nie patrzył.

Our solutions work with openHAB