Współpraca z Every European Digital Poland, naszym nowym klientem

Łukasz Dywicki, dnia 19 października 2022 Aktualizacja: 30 sierpnia 2023

ConnectorIO zawarło umowę współpracy z Every European Digital Poland (w skrócie EED), właścicielem marki IOTA. Urządzenia IOTA obejmują szeroką gamę czujników, które można uruchomić w sieci Sigfox.

Współpraca EED i ConnectorIO będzie koncentrować się na utrzymaniu i rozbudowie istniejących aplikacji wykorzystywanych w infrastrukturze IOTA.

Our solutions work with openHAB