Współpraca z Zylk, naszym nowym klientem z Hiszpanii

Łukasz Dywicki, dnia 16 maja 2023 Aktualizacja: 30 sierpnia 2023

ConnectorIO zawarło umowę z firmą Zylk na wykonanie prac, które zostaną wniesione do projektu Apache PLC4X.

Zylk (Zylk Open IT Experts For Enterprise) jest ekspertem w tworzeniu rozwiązań open source, które pomagają w transformacji cyfrowej. Zarówno Zylk, jak i ConnectorIO są zaangażowane w rozwój i wykorzystanie projektu Apache PLC4X, co doprowadziło do wspólnego porozumienia. W ramach nowej umowy ConnectorIO opracuje implementację polityk bezpieczeństwa dla protokołu OPC UA.

Our solutions work with openHAB