Oferta oprogramowania komputerowego

Nasze oprogramowanie zbudowane jest z najlepszych projektów typu open source, wzbogaconych o własną wiedzę i komponenty. Dostarczamy kompletne rozwiązanie programowe, które może służyć do gromadzenia danych, wstępnego uruchomienia i wizualizacji, bądź bibliotekę programistyczną do dalszego wykorzystania.

ConnectorIO® SDK

Zestaw narzędzi programistycznych ConnectorIO® SDK zapewnia najwyższej klasy rozwiązania w zakresie łączności do zastosowań przemysłowych. ConnectorIO® SDK jest zbudowany na bazie projektu Apache PLC4X.

ConnectorIO® Agent

Supercharge your operations with our Gateway Software. Seamlessly connect, monitor, and optimize your machinery and processes through a user-friendly interface.

Our solutions work with openHAB