Rejestrator danych

Odblokuj nowy wymiar gromadzenia i analizy danych dzięki naszemu oprogramowaniu do rejestrowania danych. Zbieraj, przechowuj i analizuj kluczowe informacje w czasie rzeczywistym, bez wysiłku. Wesprzyj podejmowanie decyzji i optymalizację procesów. Wypełnij lukę między danymi surowymi a praktycznymi spostrzeżeniami i zrewolucjonizuj sposób monitorowania oraz ulepszania swoich operacji.

Cel rejestrowania danych

Rejestrowanie danych służy do systematycznego gromadzenia, zapisu i przechowywania danych z różnych źródeł w czasie. Poprzez zapewnienie kompleksowego i dokładnego zapisu zdarzeń, pomiarów lub przebiegu procesów, rejestrator pomaga w analizie, rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Dzięki uporządkowanemu zapisowi zdarzeń narzędzia tego typu pozwalają na monitorowanie trendów, identyfikację anomalii oraz optymalizację działań. Niezależnie od tego, czy chodzi o badania czy diagnostykę, rejestrowanie danych jest niezbędne, aby uzyskać wgląd, ocenić wydajność i zrozumieć złożone systemy.

Rozwiązanie do rejestrowania danych ConnectorIO®

Rozwiązanie ConnectorIO opiera się na ConnectorIO® Agent. Agent poprzez wykorzystanie architektury modułowej i zaawansowanych zasad projektowania oprogramowania umożliwia łatwe gromadzenie danych z różnych źródeł. Dzięki interfejsowi użytkownika opartemu o przeglądarkę internetową jest łatwy we wdrożeniu i obsłudze.

Obsługiwane protokoły to:

 • ADS
 • BACnet
 • CAN
 • CANopen
 • Modbus
 • M-Bus
 • OPC UA
 • S7
 • Wireless M-Bus (WM-Bus)

Każdy z powyższych protokołów ma własne opcje konfiguracyjne i możliwości dostosowywania.

Wiele rozwiązań dostępnych na rynku opiera się na zapisie na kartach SD, przesyłaniu plików FTP lub łączności 3G. Nasze rozwiązanie wykorzystuje dyski komputerowe (SSD i PCIe) do obsługi własnej wbudowanej bazy danych. Sama baza danych może być przeglądana poprzez przeglądarkę internetową lub w dowolnym momencie eksportowana do postaci surowej (np. CSV). Zebrane dane można również przesyłać strumieniowo w czasie rzeczywistym do wybranej usługi w chmurze.

Łączność 3G jest realizowana za pomocą modemów dostępnych dla urządzeń komputerowych.

Grafiki

 • Widok urządzeń fizycznych/logicznych

  Widok urządzeń fizycznych/logicznych

  Lista skonfigurowanych urządzeń traktowanych jako źródła danych.

 • Organizacja drzewa danych

  Organizacja drzewa danych

  Zorganizowane drzewo z punktami pomiarowymi reprezentujące pomiary zgromadzone poprzez źródła danych.

Our solutions work with openHAB