Oprogramowanie na zamówienie

Obecne czasy obfitują w oferty firm IT, które obiecują terminową realizację projektów, od aplikacji mobilnych po systemy korporacyjne. Prawdopodobnie otrzymałeś kilkanaście wiadomości e-mail z powyższymi informacjami.

Kolejną częścią rynku IT są firmy body leasingowe, które mogą zaoferować Ci ludzi lub zorganizowany zespół do realizacji projektu. My podchodzimy do tego inaczej – nie obiecujemy, że znamy 10 stosów technologii i w każdym z nich jesteśmy w stanie zrealizować projekty. Nie uczestniczymy również w walce dostawców usług chmurowych o Twoje pieniądze, dzięki czemu nie usłyszysz od nas “Zróbmy XYZ Lambda lub WZX Big Query”. Wierzymy, że gdy już zostanie podjęta decyzja o inwestycji w projekt, istotne jest posiadanie jasnego procesu, w jaki sposób utrzymać jego rezultaty. Jest to aspekt, który często jest pomijany. ConnectorIO®, będąc niezawodnym dostawcą oprogramowania, może zagwarantować Państwu stabilne i opłacalne działanie po zrealizowaniu założonych celów. Z zaangażowanym dostawcą usług w chmurze lub bez niego.

Ponieważ kładziemy szczególny nacisk na systemy cyberfizyczne, które wymagają integracji danych, czyni to nas idealnym partnerem dla trzech rodzajów klientów:

  • Producenci sprzętu – którym brakuje umiejętności projektowania oprogramowania wysokiego poziomu.
  • Firmy zajmujące się oprogramowaniem, które muszą współpracować z określonymi systemami sprzętowymi.
  • Właściciele szerokich zbiorów sprzętu, którego konserwacja jest kosztowna, a którzy nie mogą polegać wyłącznie na jednym z powyższych.

Czym jest według nas oprogramowanie niestandardowe?

Każdy typ klienta wymieniony powyżej ma inną specyfikę. Aby zmniejszyć tarcia pomiędzy projektami i zapewnić stabilne terminy dostaw, bazujemy na zestawach narzędzi programistycznych, które wspieramy i których używamy na co dzień. Oznacza to, że większość niestandardowych projektów w rzeczywistości sprowadza się do stworzenia rozszerzeń mających służyć potrzebom klienta.

Jesteśmy w stanie wykonać w pełni oprogramowanie na zamówienie, jednak zanim to zrobimy, przeprowadzamy ocenę zalet i wad, aby potwierdzić, że jest to najlepszy sposób. Może istnieć wiele aspektów, takich jak ograniczenia sprzętowe lub inne wymagania, w pełni akceptujemy ich istnienie. Podobnie jak Ty, zanim będziemy mogli oszacować projekt, potrzebujemy poznać wszystkie implikacje.

Co jest potrzebne na start?

Oczekujemy, że znasz i przedstawisz “definicję problemu”. Chociaż możemy świadczyć usługi doradcze, wierzymy, że nasze usługi najlepiej pasują do sytuacji, gdy problem jest znany, a kryteria sukcesu są jasno określone. Tylko takie projekty mogą przynieść rezultaty, które są mierzalne i wymierne.

Stos technologiczny

Nasz standardowy stos technologii obejmuje system operacyjny Linux, język programowania Java i jego maszynę wirtualną (środowisko wykonawcze). W zależności od potrzeb stosujemy ConnectorIO® Agent i Apache PLC4X, w przypadku wysoce wyspecjalizowanych scenariuszy możemy zastosować Apache Karaf. Wypełniamy lukę pomiędzy oprogramowaniem brzegowym i backendowym poprzez rozwój oprogramowania pośredniczącego (potoki, warstwa mediacji danych) odpowiadającego Twoim potrzebom. Dlatego też określeni dostawcy usług w chmurze nie stanowią większego problemu.