Apache PLC4X

ConnectorIO, dnia 1 września 2023

Zaangażowanie członków założycieli ConnectorIO® w projekt Apache PLC4X zaowocowało opracowaniem dla niego sterownika CANopen i Generic CAN. W naszych produktach stosujemy projekt Apache PLC4X. Daje nam to perspektywę zarówno opiekuna biblioteki, jak i jej użytkownika końcowego.

Zakres usług

Nasze usługi w obszarze projektu Apache PLC4X skupiają się przede wszystkim na tworzeniu oprogramowania na zamówienie, indywidualnie dla każdego projektu. Jeśli szukasz ciągłego wsparcia dla projektu Apache PLC4X, zajrzyj do ConnectorIO® SDK

ConnectorIO® jest w stanie wykonać prace potrzebne do opracowania nowych sterowników (protokołów) lub ulepszenia istniejących. Choć nasze obecne zaangażowanie w rozwój projektów nie jest najwyższe, to nasza wiedza jest wciąż aktualna. Niezależnie od tego, czy Twoim wymaganiem jest nowy protokół, czy już istniejący, mamy całą wiedzę potrzebną do tego, by zintegrować całość ze źródłami projektu Apache PLC4X. Ponieważ nasi pracownicy są członkami projektu Apache PLC4X, możemy zagwarantować włączenie opracowanych poprawek do źródeł projektu i jego oficjalnych wydań.

Szkolenia

Projekt Apache PLC4X jest wciąż w fazie ciągłego i dynamicznego rozwoju. Z tego punktu widzenia wszelkie materiały szkoleniowe staną się nieaktualne w ciągu kilku miesięcy od ich stworzenia. Z tego powodu prowadzimy szkolenia na podstawie konkretnych zapytań.

Główne obszary w naszych materiałach szkoleniowych obejmują:

 • Typowe konstrukcje protokołów
 • Opis protokołu z MSpec
  • Testy jednostkowe logiki serializacji
 • Generowanie kodu
 • Implementacja logiki komunikacyjnej
  • Faza negocjacji
  • Testowanie logiki komunikacji sterownika
 • Transporty niestandardowe

Warunki dla projektów niestandardowych

W przypadku zainteresowania naszymi usługami komercyjnymi należy pamiętać, że ConnectorIO® koncentruje się przede wszystkim na IT i rozwoju oprogramowania. Nie jesteśmy firmą zajmującą się automatyką, dlatego będziemy potrzebować Twojego pełnego wsparcia w uzyskaniu kompatybilnego sprzętu i jego zaprogramowaniu.

Idealny scenariusz z naszego punktu widzenia obejmuje dostawę przykładowego sprzętu na czas potrzebny do przeprowadzenia wyceny projektu. Weryfikacja możliwości integracji jest usługą odpłatną. W przypadku zainteresowania utrzymaniem rozwiniętej integracji (prywatnej lub open source) wymagana będzie dostawa sprzętu referencyjnego.