Projekt openHAB

ConnectorIO, dnia 1 września 2023

Projekt openHAB to projekt open source, jak również kompletne rozwiązanie, które pozwala na integrację różnych urządzeń tworzących “inteligentny dom”. Ponieważ openHAB jest projektem kierowanym przez społeczność, bez zaangażowania podmiotów komercyjnych, nie jest możliwe uzyskanie ofert handlowych obejmujących wsparcie dla openHAB w niezmodyfikowanej formie.

Otoczenie prawne

openHAB jest zastrzeżonym znakiem towarowym jego pierwotnego twórcy, którym jest Kai Kreuzer. Sprzedaż towarów lub produktów pod marką openHAB nie jest możliwa bez jego wyraźnej zgody. Z prawnego punktu widzenia nie możemy wspierać openHAB.

ConnectorIO wykorzystuje części projektu openHAB do dostarczania własnych produktów i rozwiązań. Jesteśmy w stanie wspierać i utrzymywać oddzielną kopię kodu źródłowego projektu openHAB, a zwłaszcza jego najcenniejszą część, rdzeń systemu. Technicznie rzecz biorąc, wydajemy wydania poza projektem, które mogą, ale nie muszą, zawierać zmodyfikowane źródła.

Nasza wiedza i doświadczenie pozwala nam pomóc we wdrażaniu rozwiązań opartych na źródłach projektu openHAB, przede wszystkim w zastosowaniach komercyjnych.

Zakres usług

Większość usług w obszarze projektu openHAB można określić ilościowo i wykonać indywidualnie na zasadzie projektowej. Nie obsługujemy dodatków openHAB, chyba że na wyraźne zapytanie.

Wynika to z faktu, że istniejące dodatki obejmują kod, którego pochodzenie może być wątpliwe. Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem wsparcia dla konkretnego dodatku, najlepszym sposobem jest skontaktowanie się z jego autorem lub aktywnymi członkami społeczności.

Nasze usługi obejmują rozwój różnych dodatków (integracje i usług) integrujących określone urządzenia. Polegając na naszej ofercie usług, możesz mieć pewność, że wyniki będą miały jasną sytuację na gruncie własności intelektualnej i będą zgodne z oczekiwanymi przez Ciebie warunkami licencyjnymi. ConnectorIO jest w stanie stworzyć zmodyfikowaną wersję interfejsu użytkownika, która będzie różnić się od oficjalnego interfejsu użytkownika openHAB.

Budowanie systemu operacyjnego

Chociaż tworzenie oprogramowania wbudowanego nie jest podstawą naszej działalności, rozumiemy jego wagę w całym łańcuchu dostaw oprogramowania. Zapewniamy wsparcie dla systemów budowanych na bazie Yocto, przyczyniając się do wypracowania profesjonalnego podejścia do utrzymania opracowanego rozwiązania.

W akcji

Jeśli chcesz zobaczyć rezultaty działania naszych usług, zajrzyj na stronę ConnectorIO® Agent. Jest to dystrybucja naszego oprogramowania opartego o projekt openHAB.