Monitorowanie użycia energii

Monitorowanie energii to złożony obszar, który obejmuje gromadzenie danych z wielu miejsc i w wielu obszarach. Dzięki naszemu oprogramowaniu będziesz w stanie śledzić zużycie energii elektrycznej, ciepła, gazu, wody oraz innych mediów. ConnectorIO® Agent jako jedno z nielicznych rozwiązań dostępnych na rynku jest w stanie obsłużyć fizyczne jednostki miar (w układzie SI). Nie ma znaczenia, czy Twoje urządzenie pomiarowe podaje wartości w watach bądź kilowatach, poradzimy sobie z nimi równie dobrze.

Zapotrzebowanie i zużycie

Większość przypadków monitorowania mediów skupia się na zapotrzebowaniu na moc i zużyciu energii. Zajmujemy się tymi stronami, ale także generacją ze źródeł odnawialnych. Dzięki naszemu oprogramowaniu możliwe jest gromadzenie wielu profili danych i dostarczanie cennych informacji na temat obciążenia, produkcji i zużycia. Dzięki oddzieleniu warstwy fizycznej (akwizycji danych) od modelu przechowywania możliwe jest wykonanie dalszych analiz w dalszych wymiarach.

Chociaż strony popytu i zużycia można postrzegać jako specyficzne dla ciepła i energii elektrycznej, dostarczamy cennych informacji dla innych mediów. Niezależnie od tego, czy interesują Cię ciecze, ich objętość, przepływ, czy monitorowanie zimna, wiemy, jak sobie z nimi poradzić i zintegrować niezbędny sprzęt pomiarowy. Być może Twoje procesy produkcyjne w dużym stopniu opierają się na wykorzystaniu sprężonego powietrza lub innych mediów? Pomożemy Ci określić efektywność tych procesów poprzez połączenie danych pochodzących z różnych liczników.

Zarządzanie kosztami

Energia i media odgrywają znaczącą rolę w wielu przedsiębiorstwach. Niezależnie od tego, czy zarządzasz zakładem produkcyjnym, czy budynkiem wielorodzinnym, koszty te są integralną częścią Twojej codziennej działalności. Wiedząc, ile energii potrzeba na określone usługi w przestrzeniach wspólnych, możesz wskazać, które obszary cierpią na brak nadzoru.

Tradycyjnie produkcja, dzięki doskonałej znajomości metod statystycznych, jest w stanie zapewnić marże przy produkcji wielkoseryjnej. Jednak tylko weryfikacja kosztów cykli produkcyjnych może pozwolić na dokładne określenie, które produkty faktycznie przyczyniają się do zysków, a które do strat. Znajomość rzeczywistych wartości zużytego prądu, gazu i innych mediów pozwoli odpowiedzieć na podstawowe pytanie – ile kosztuje ich wytworzenie.

Grafiki

 • Panel monitorowania energii

  Panel monitorowania energii

  Zagregowane podsumowanie zużycia energii odczytane z wielu liczników energii.

 • Wykres produkcji ciepła

  Wykres produkcji ciepła

  Wykres przedstawiający generowaną moc w połączeniu z temperaturami zasilania/powrotu.

 • Moc generowana przez instalację solarną

  Moc generowana przez instalację solarną

  Dwuwymiarowa analiza przepływu i mocy generowanej przez instalację solarną.

Zasoby