ConnectorIO Cloud Zalety Oprogramowania

Elastyczna architektura


ConnectorIO składa się z wielu skalowalnych komponentów, które można dodawać lub usuwać w zależności od potrzeb lub przypadku biznesowego.

Analiza danych / 1UI


Możesz śledzić i mierzyć dane z urządzeń technicznych, takich jak ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja itd. w ujednoliconym interfejsie użytkownika.

Raportowanie


Analiza danych pomaga wykryć nieefektywności w zużyciu mediów (prąd, gaz, woda, ogrzewanie), a przez to wychwycić obszary, które mają potencjały do optymalizacji.

Eksport danych do plików CSV, JSON.

Dostęp z Chmury


ConnectorIO może działać na serwerze w chmurze, dzięki czemu można monitorować urządzenia zdalnie na laptopie lub urządzeniach mobilnych.

Oczywiście możliwe jest również przechowywanie danych lokalnie i/lub ograniczyć dostęp do danych z zewnątrz.

Bezpieczeństwo


Zarządzanie dużymi zbiorami danych wymaga zabezpieczeń i zarządzania rolami użytkowników (ograniczenia dostępu w zależności od poziomu dostępu). Te funkcje zapewniamy w standardzie.

Więcej na temat tokenów zabezpieczeń znajdziesz poniżej.

ConnectorIO rozwiązuje wiele ​wyzwań związanych z​ łącznością systemów budynkowych lub niezgodnością nowoczesnych i przestarzałych standardów. ConnectorIO ​​umożliwia urządzeniom przemysłowym na łatwą komunikację i wymianę danych. Nowe urządzenia można dołączać do istniejącej infrastruktury ​bez konieczności inwestowania w drogie interfejsy sprzętowe.

​Dość inwestowania w zarządzanie ​wieloma niekompatybilnymi standardami przemysłowymi z poziomu różnych ​​systemów typu BMS. Połącz cała infrastrukturę techniczną ​za pomocą jednego oprogramowania - ConnectorIO.

ConnectorIO to oprogramowanie opracowane ​oprogramowaniu open source, wyposażonym w zaawansowane​ sterownikami urządzeń i ​moduł centralnego zarządzania bezpieczeństwem.

Moduły Oprogramowania ConnectorIO​​​


Architektura ConnectorIO zbudowana jest w oparciu o ​moduły, które można dostosowywać ​do ​konkretnych potrzeb Klientów.

​Moduły ConnectorIO, które mogą Państwo zamówić:

connectorio square logo

ConnectorIO Metering

Utilities BILLING

It allows you to combine readings of various utilities, define groups of devices and generate reports from selected periods.

The readings from the devices are separate from the reporting function thanks to which the full flexibility in building a billing strategy to be maintained for the whole building.

connectorio square logo

ConnectorIO Cloud Metering

Utilities BILLING

cloud based software (can be launched in- or off- premises) - the main purpose is to aggregate data from WM-Bus / M-Bus / MQTT concentrators as well as specific clients' hardware in order to create a complete billing platform.

​Lack of license costs, easy access to ​centralized data ​allows seamless work on any computer. Added value is the ability of the end user to access his own measurements either from the portal level or from the level of the mobile application.

connectorio square logo

ConnectorIO Field Server

connectivity

Allows communication to and from devices mapped using the ConnectorIO SDK. As a result, devices that are not compatible with each other can exchange information with each other.

connectorio square logo

ConnectorIO Field Replicator

connectivity

Change the physical device to virtual and replicate its status to subsequent systems using network communication - ​create your device digital twin with single click. Representation of the ​device, ​a meter, or ventilation unit was never so easy and so accessible from ​​standard IT solutions.

connectorio square logo

ConnectorIO Token Authentication

connectivity

Authorization of devices and their connection to user accounts. A secure way to integrate without passwords. The user confirms his access to the infrastructure and allows the device to access it.

connectorio square logo

ConnectorIO Device Catalog

device management

Create device definitions and manage them. The catalog should be available online, while the definitions should be easily accessible on end devices and for Integrators during hardware startup.

Once described, the device after verification (moderation) should be available online.

connectorio square logo

ConnectorIO Sky

cloud connectivity

Integration of clouds and data that are available in them through unification - data are grouped according to specific patterns (eg. organization/installation/device/channel).

Technologie ​Software'owe ConnectorIO


Oto lista głównych technologii ​stosowanych w oprogramowaniu ConnectorIO:

ConnectorIO SDK

Device Connectivity

Allows you to map devices and manage them using universal components maintained by ConnectorIO. Open source core guarantees openess for future integrations and ​provides easy extensibility at affordable cost.

ConnectorIO Modular Runtime

Device Connectivity, Billing

Java VM based ​runtime environment​. ​This component provides lower-level ​infrastructure ​which allows efficient development, evolution, and updating of software modules with no restarts.

ConnectorIO Industry SDK

Industrial Devices Connectivity

Connectivity to industrial devices ​and Programmable Logic Controllers (PLCs) ​from major european manufacturers.

ConnectorIO Authorization Server

Security

Based on common Internet standards ​such OpenID Connect / OAuth. ​Authorization server allows easy integration with 3rd party applications and 3rd party cloud services.

ConnectorIO Message Broker

​Device Connectivity

​​A battle proved messaging broker with MQTT/AMQP transport layer​ and native client libraries available for .NET and C++ environments.

​Jeżeli potrzebują Państwo spersonalizowanego rozwiązania pomagamy w jego doborze.

​Skontaktuj się z Nami


Utworzyliśmy markę Connector​IO ​pod koniec 2018 roku, ale doświadczenie i wkład pochodzą z poprzednich lat i projektów (2016-2018). ​Śledź nas w mediach społecznościowych, aby dowiedzieć się więcej lub odwiedź stronę z dokumentacją.

connectorio logo