Koszt BMS​

Cena I Rentowność Systemu Zarządzania Budynkiem

Funkcje ConnectorIO

 • Zarządzania przez przeglądarkę
  • Obsługa urządzeń mobilnych
 • Wizualizacje dla tabletów
 • Wizualizacje dla komputerów
  • Progi alarmowe
  • Wykresy złożone
 • Historia pomiarów co do milisekundy
 • Łączność sieciowa, szeregowa

Dostępne usługi

 • Integracja nowych urządzeń / standardów
 • Zaawansowane wizualizacje
  • floorplan 2d
  • heat map
  • wykresy kołowe
 • Szkolenia dla automatyków
  • obsługa systemu
  • zarządzanie wizualizacjami
 • konfiguracja oraz utrzymanie

​Smart ​Metering


​Jeśli coś można zmierzyć, można tym zarządzać!

Umożliwiamy zbieranie danych z mierników wody i gazu, dzięki czemu można określić dokładne zużycie dla każdego budynku, piętra, czy określonej strefy.

​Utrzymanie Ruchu


W zakładach przemysłowych bardzo istotną rolę odgrywa zapewnienie ciągłości pracy urządzeń, czyli tzw. działania Maintenance.

Nasze rozwiązanie umożliwia monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i szybką reakcję w przypadku anomalii.

Smart Raporty i KPI


ConnectorIO ​zbiera dane ze wszystkich systemu i agreguje je w jednym miejscu.

​Z tych danych generujemy raporty dla ​Zarządców Nieruchomości, działów ​Facilities Management i Najemców​.

​Np. jesteśmy w stanie określić emisyjność CO2​ budynku.

Nakłady Jednostkowe


Dzięki możliwości dowolnego grupowania cyfrowych "bliźniaków" (digital twin) urządzeń w systemie, jest możliwe szacowanie nakładów energii na daną strefę, powierzchnię magazynu, czy jednostkę produkcyjną.

Znajomość tych wartości umożliwia precyzyjniejsze określanie marży na produkt.

Offline

Jeden kolektor

Dane oraz wizualizacja są przechowywane przez kolektor dostępny w sieci lokalnej. Uproszczony model dostępu – użytkownik + hasło.

PLN

_.__

/mc

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...

Offline+

Kolektory + Baza danych

Wiele kolektorów zapisujących dane do współdzielonej bazy danych. Uproszczony model dostępu – użytkownik + hasło.

PLN

_.__

/mc

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
Simple Online
Kolektory + Dostęp

Dodatkowy dostęp do pomiarów i wizualizacji dostępnych na urządzeniach. Zaawansowana kontrola dostępu zdalnego.

PLN

_.__

/mc

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...