Klienci Smart Building - ConnectorIO

Przedstawiamy listę naszych projektów Smart Building i wdrożeń w zakresie integracji automatyki budynkowej i procesów biznesowych.


Nasze projekty automatyzacji / Referencje

Projekt obejmował złożone aspekty dostosowywania oprogramowania typu open source: pisanie pełnego zestawu rozszerzeń w Javie do logowania i rejestracji, dostosowywanie wyglądu i działania prowadzące do integracji 0Auth i OpenID. Połączenie standardów z wewnętrzną bazą danych dostawców.
Podobnie jak nasz klient wierzymy, że otrzymaliśmy niezwykłą obsługę, która przerosła nasze oczekiwania.
[...] silne zaangażowanie w aspekty technologiczne pozwaliło naszemu klientowi odciążyć własny personel, świetna jakość usługi i płynna komunikację z zespołem i innymi zewnętrznymi kontrahentami.

emax.it - recommendation

emax.it - List rekomendacyjny

emax.it

IT integrations

Connectorio Sp. z o.o. wspierało nas w tworzeniu oprogramowania związanego z integracją OMS i WM-Bus.


Okres świadczenia usług miał miejsce pod koniec 2018 r. Korzystaliśmy również z dodatkowego wsparcia w 2019 r., Które było związane z dalsze ulepszenia oprogramowania, a także konfiguracja zabezpieczeń rozwiązań OAuth i OpenID Connect.

 

Współpraca była bardzo produktywna, a firma zawsze dostarczała wyniki najwyższej jakości i pełne zadowolenie.

KUGU connectorio recommendation letter

KUGU - List rekomendacyjny

KUGU

OMS/WM-Bus

Zarządzanie 9 przemysłowymi centralami HVAC (Norwegia, Swegon, 9000 m3 / h każda) - projekt miał na celu zmniejszenie liczby ręcznych operacji koniecznych do sterowania parametrami środowiska w budynku biurowym. Najważniejszym osiągnięciem było zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie kosztów ogólnych zarządzania obiektem przy jednoczesnym utrzymaniu pożądanego klimatu w pomieszczeniach.

Norwegia

HVAC

Aplikacja sterująca dla systemu oświetleniowego Lutron (USA) - integracja ze sprzętem dostawcy poprzez zdefiniowany protokół komunikacyjny. Nasza praca doprowadziła do stworzenia całkowicie nowej aplikacji mobilnej dla użytkowników budynku, która pozwoliła im zarządzać Smart TV wraz z oświetleniem.

Lutron

Oświetlenie

Monitorowanie środowiska za pomocą czujników BLE (Polska) - Proof of concept (P.O.C.) z czujnikami niskoenergetycznymi z celem monitorowania temperatury, wilgotności i punktu rosy.

Polska

Bluetooth

Rozwiązanie pomiarowe z OMS / WM-Bus (Niemcy) - system gromadzenia danych oparty na kilku bramkach wdrożonych w budynkach mieszkalnych, który monitorował w sumie kilkaset inteligentnych liczników raportujących dane, takie jak zużycie wody, gazu, energii elektrycznej i ciepła, oferując pełny przegląd codziennego zużycia mediów w budynku.

Niemcy

Pomiary OMS

Monitorowanie energii o dużej częstotliwości (Polska) - aplikacja o dużej częstości cykli pomiarowych, która wykrywa spadki napięcia dostarczanego przez sieć i redukuje ryzyko uszkodzenia urządzeń.

Polska

Monitoring