Elementy interfejsu użytkownika systemu automatyki w chmurze

Interfejs Użytkownika ConnectorIO

Prezentacja wideo

Oto link do prezentacji jednej z wersji interfejsu użytkownika - connectorio.com/UIdemo-as.

Opcje wizualizacji danych

Nasz system umożliwia wizualizację następujących typów wykresów:

 • Wykresy energii elektrycznej (link-1, link-2, link-3, link-4),
 • Liczniki energii elektrycznej (link), oraz szafy elektryczne (link).
 • Zużycie gazu (link-1, link-2).
 • Temperatury (link-1, link-2, link-3).
 • Zawory wody i filtry.
 • Przepływ powietrza i przekrój jednostki HVAC (link).
 • Rzuty pięter z nałożonymi danymi z czujników (link).… i więcej - projektujemy niestandardowe wykresy i wizualizacje w zależności od potrzeb klienta.

Inne funkcje systemu związane z wizualizacją danych:

 • Filtrowanie według: budynku, piętra, wstępnie zdefiniowanych stref oraz filtrowanie według typów urządzeń.
 • Eksport danych do formatu .json/.csv (link).

Oto przykładowa wizualizacja pomiarów elektrycznych: mocy (W), napięcia (V) i energii (kW/s).

Modułowość - dodawanie nowych urządzeń i wtyczek do oprogramowania

Interfejs użytkownika ConnectorIO można łatwo dostosować i rozszerzyć za pomocą dodatkowych wtyczek.

Dzięki tym rozszerzeniom możesz dodawać nowe funkcje, takie jak protokoły komunikacyjne: przewodowe lub bezprzewodowe dla nowych urządzeń.

Automatyczne wykrywanie urządzeń

Nowe urządzenia są automatycznie skanowane i automatycznie wykrywane w systemie za pośrednictwem funkcji skrzynki odbiorczej (pod warunkiem, że pozwala na to protokół komunikacyjny urządzenia).

Funkcja automatycznego wykrywania urządzeń i skanowanie kanałów danych (link do grafiki).

 • Standardowe urządzenia, które pozwalają na komunikację, są automatycznie rozpoznawane i pojawiają się w „Skrzynce odbiorczej - INBOX”.
 • Proces jest w pełni automatyczny, użytkownik musi tylko zatwierdzić integrowane z systemem urządzenia.
 • Proces skanowania można uruchamiać i powtarzać wielokrotnie.

Panel administracyjny dla urządzeń

W głównym panelu administracyjnym użytkownik może wykonać następujące czynności:

 • Przejrzeć stan wejść i wyjść, które są pogrupowane według urządzeń.
 • Ręcznie ograniczać/zezwalać na zapis danych wejściowych z urządzeń.

(link)

Kanały (porty) urządzeń

 • Każde urządzenie posiada wiele kanałów, które podłączyć lub odłączyć.
 • Jeśli użytkownik potrzebuje monitorować tylko kilka z nich, można odłączyć pozostałe.

Zarządzanie urządzeniami

 • Jeśli następują zmiany w konfiguracji sprzętowej, można edytować ustawienia urządzenia, aby dopasować do tej konfiguracji.
 • Z reguły sprowadza się to do konfiguracji nowego adresu IP.

Menu konfiguracji i administracji urządzeniami (link do grafiki).

Automatyzacja

Automatyzacje urządzeń wprowadza się poprzez określenie zestawu reguł i interakcji pomiędzy urządzeniami. Są to reguły logiczne, które nie wymagają znajomości języków programowania.

Reguły automatyzacji - wybierane z listy (link do grafiki).

Mechanizm reguł

Mechanizm reguł - definiowanie automatyzacji (link do większej ilustracji).

Dodaj komentarz