Sposoby integracji urządzeń z BMS w chmurze

A

Tradycyjny sposób integracji urządzeń z BMS

 Urządzenie jest zintegrowane z systemem BMS za pośrednictwem sterownika sprzętowego. Wejścia i wyjścia odpowiedzialne za obsługę określonych funkcji muszą zostać zaprogramowane w pamięci sterownika (firmware), aby możliwe było korzystanie z nich w systemie BMS.

bms tradycyjna integracja urządzeń

Tradycyjny BMS - Schemat integracji urządzeń

B

Standardowe wdrożenie IoT (Internetu Rzeczy)

Bramka sprzętowa pośredniczy w komunikacji urządzenia z serwisem w chmurze, które jest z reguły oparty na platformie jednego z głównych dostawców infrastruktury chmurowej.

internet rzeczy standardowe wdrożenie chmury schemat

Schemat standardowego wdrożenia chmury dla IoT (Internetu Rzeczy)

1

ConnectorIO bezpośrednio do urządzenia

Bramka sprzętowa ConnectorIO jest bezpośrednio połączona z urządzeniem (przewodowo lub bezprzewodowo) i staje się przekaźnikiem pomiędzy informacji pomiędzy cyfrowym bliźniakiem urządzenia a chmurą ConnectorIO Cloud, w której realizowane są zaawansowane zadania, jak np. wizualizacje, backup danych, generowanie raportów itd.

connectorio bezpośrednia integracja urządzenia z chmurą

ConnectorIO bezpośrednia integracja urządzenia z chmurą

2

ConnectorIO integracja za pośrednictwem kontrolera

Niektóre urządzenia mogą wymagać dodatkowego kontrolera, który zapewnia obsługę portów wejścia/wyjścia w urządzeniu (patrz - sterownik w rozwiązaniu A). ConnectorIO integracja się z urządzeniem za pośrednictwem kontrolera i przekazuje dane do chmury.

connectorio integracja urządzenia z chmurą przez kontroler

ConnectorIO integracja urządzenia z chmurą przez kontroler

3

ConnectorIO typu Bramka do Bramki

ConnectorIO umożliwia pracę w schemacie bramka do bramki. W tym modelu bramka ConnectorIO nie komunikuje się z urządzeniem bezpośrednio, ale z bramką, która obsługuje urządzenie końcowe. komunikacja pomiędzy bramkami przebiega po HTTP, COAP, MQTT albo TCP i obsługuje odczyty cykliczne (and. polling), albo monitoruje zdarzenia (ang. eventing).

connectorio integracja z chmurą przez bramkę

ConnectorIO integracja urządzenia z chmurę przez bramkę

4

ConnectorIO integracja typu Chmura do Chmury

W tym schemacie bramka ConnectorIO jest sprzężona z oprogramowaniem chmurowym firmy trzeciej, które obsługuje urządzenie końcowe. Wymiana danych pomiędzy chmurami następuje przez protokół HTTP i obsługę webhook, albo za pośrednictwem MQTT.

connectorio integracja chmura do chmury

ConnectorIO integracja typu chmura do chmury

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące chmury ConnectorIO, lub chcesz się dowiedzieć, czy rozwiązanie działa lokalnie, skontaktuj się z nami.

Inne wpisy na blogu:


Dodaj komentarz