connectorIO ​Utrzymanie Ruchu

System nadzoru czasu pracy urządzeń przemysłowych i natychmiastowego alarmowania o przerwach w działaniu.

connectorio square logo

ConnectorIO UpTime

​Monitoring urządzeń

maintenance monitoring system

Jest to uproszczone rozwiązanie do nadzoru nad urządzeniami przemysłowymi. Monitorowanie czasu pracy urządzenia umożliwia wykrywanie anomalii i faz, gdy sygnał wyjściowy jest poniżej lub powyżej wstępnie zdefiniowanych progów.

Doskonałe narzędzie dla zespołów kontroli jakości i utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych. Monitoring odbywa się w czasie rzeczywistym, a dane są wyświetlanie w panelu centralnym aplikacji ConnectorIO
.

Korzyści:

  • Monitoring pracy urządzeń w czasie rzeczywistym 24/7 godzin.
  • Konserwacja danych urządzeń, niezależnie od częstotliwości zapisu.
  • Zniesienie sprzętowych ograniczeń sterowników urządzeń, dzięki zapisowi danych bezpośrednio do chmury.
  • Zwiększenie żywotności wewnętrznych nośników danych urządzeń produkcyjnych.
  • Możliwość wygenerowania raportów zarządczych i podsumowań dostępności monitorowanych urządzeń.
  • Generowanie raportów zbiorczych dla dowolnie zdefiniowanych grup urządzeń.