connectorIO Smart Metering

Pomiar zużycia mediów w czasie rzeczywistym, generowanie raportów, prognozowanie opłat za media na podstawie trendów.

connectorio square logo

ConnectorIO Metering

Prognoza zużycia mediów

Pozwala łączyć odczyty z różnych urządzeń, definiować grupy urządzeń i generować raporty zużycia dla wybranych okresów.

Odczyty z urządzeń są niezależne od funkcji raportowania, dzięki czemu zachowana jest pełna elastyczność w tworzeniu strategii fakturowania, która będzie utrzymywana dla całego budynku.

oms logo connectorio integration

Pomiary mediów mogą być realizowane w oparciu o otwarty europejski standard OMS.
OMS pozwala łączyć: Inteligentne liczniki, wodomierze, ciepłomierze, mierniki energii llektrycznej, podzielniki ciepła.
Pomiar może być realizowany bezprzewodowo za pośrednictwem WM-Bus, lub przewodowo przez M-Bus.

Przykładowe zestawy urządzeń i łączenie

Urządzenia OMS

Przykładowy zestaw urządzeń obsługiwanych przez ConnectorIO Smart Metering, które działają w oparciu o standard OMS.

connectorio metering urządzenia oms

ConnectorIO Smart Metering - Urządzenia OMS

Pomiar zużycia gazu

Przykładowe elementy zestawu:

  • Standardowy licznik gazu.
  • Nadajnik impulsów (Apator).
  • Konwerter radiowy.
  • Odbiornik radiowy po stronie komputera.
  • Wsparcie dla wielu mierników.
apator impulse transmitter

Relay.de - nadajnik impulsów

Odczyt zużycia energii elektrycznej

Przykładowe elementy zestawu:

  • 3-fazowy licznik PRO380, z wyjściem modbus
  • Bramka modbus (adapter ethernet-serial)
electricity metering set

Zestaw pomiaru energii elektrycznej (kliknij, aby powiększyć)

Integracja BACnet / HVAC

Przykładowe elementy zestawu:

  • Centrala wentylacyjna Komfovent
  • Moduł Ping2 – interfejs sieci BACnet
bacnet ping2 module

BACnet Ping2 moduł

ConnectorIO - Wykresy zużycia mediów, eksport danych

(kliknij, aby powiększyć)

building automation temperature visualization
building automation energy power graph